NAVO Communicatie- en Informatie Agentschap

NAVO is de afkorting van Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De NAVO is een militair bondgenootschap van een groep westerse landen, met de Verenigde Staten als belangrijkste lid. Het NAVO NCI Agentschap houdt zich bezig met toegepast technisch-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het bondgenootschap, met name op het gebied van intelligente computersystemen. Moderne oorlogen zijn immers ondenkbaar zonder informatica. In alle aspecten van de strijd, van verkenning tot communicatie, van surveillance tot het gevecht zelf, spelen computernetwerken een belangrijke rol.