United Nations Detention Unit

In afwachting van een uitspraak

Een deel van de Scheveningse gevangenis valt onder het beheer van de Verenigde Naties. In afwachting van een uitspraak van het Joegoslavië-Tribunaal hebben hier sinds 1995 meer dan 140 personen beschuldigd van oorlogsmisdaden tijdens de oorlogen in het voormalige Joegoslavië gevangen gezeten. In deze gevangenis is de voormalige president Slobodan Milosevic overleden. Hier bevinden zich ook de cellen waar sleutelfiguren uit de oorlog zoals Ratko Mladic and Radovan Karadzic hun verdediging voor het Tribunaal voorbereiden. In deze gevangenis wachten bovendien verdachten van oorlogsmisdadigers tijdens verschillende conflicten in Afrika een uitspraak van het Internationaal Strafhof af.
De gedetineerden hebben de beschikking over computers, maar geen toegang tot internet. Zij mogen gedurende zeven dagen per maand bezoek ontvangen; de helft daarvan mogen ze intiem zijn met een partner.
De oorlogen in het voormalige Joegoslavië werden uitgevochten langs religieuze en etnische scheidslijnen, maar in de gevangenis zitten de gedetineerden door elkaar, tenzij het Tribunaal anders heeft bevolen. Ze bereiden gezamenlijk maaltijden met ingrediënten die ze in de gevangeniswinkel hebben gekocht, sporten gezamenlijk en vieren gezamenlijk de feestdagen. Er wordt wel gezegd dat de gevangenis van de Verenigde Naties de enige plek is waar de verdragen die een eind aan de oorlog in Joegoslavië hebben gemaakt daadwerkelijk functioneren.